Joanna Reszczyńska

Research Interests

 1. Medical Physics
 2. Radiation Biology
 3. Cancer Research

Start of PhD studies

summer semester 2015/2016

Seminars and conference talks

 1. 2015/2016
  “Neutron radiation around high-energy linear particle accelerators.” Seminarium doktoranckie, 12.01.2016.
  “Narażenie pracowników służby zdrowia oraz obiektów jądrowych na promieniowanie jonizujące.” I Międzynarodowa Konferencja Nuklearna w Poznaniu, 7- 8.12.2015.
  “Low Dose Irradiation response: from lifespan studies to mathematical models.” RAD 2016: IV International Conference on Radiation and Application in Various Field of Research. 23-27 May, University of Nis, Serbia.
  “Modelowanie transformacji komórek podanych działaniu niskich dawek promieniowania.” XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Siedlce, 27-30.09.2016.
  “Low Dose Radiation Response: Modeling of Irradiated Cell Transformation.” 12th LOWRAD International Conference, 12-13 December, Warsaw 2016

Publications

 1. “Ryzyko zdrowotne związane z niskimi dawkami promieniowania jonizującego.”
  L. Dobrzyński, K.W. Fornalski, Y. Socol, J. Reszczyńska.  Biuletyn Informacyjny Państwowej Agencji Atomistyki – Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiacyjna Nr. 1 (103) 2016.
 2. “Modelling of the radiation carcinogenesis – the analytic and stochastic approaches.”
  K.W. Fornalski, L. Dobrzyński, J. Reszczyńska. Research Perspectives CRM Barcelona vol.7
 3. Modelling of the irradiated cells’ transformation: the time and dose-dependent effects.”
  L. Dobrzyński, K. W. Fornalski, Y. Socol, J. Reszczyńska. Radiation Research 186 (2016).

Courses

 1. 2016
  -PhD seminar at NCBJ
  -“Statistical analysis of experimental data for physicists”
  -“Quantum Field Theory”
 2. 2015
  -PhD seminar at NCBJ
  -“Mathematical modeling in biology and medicine”
  -“How to speak and write about science”

Contact
joanna.reszczynska[at]ncbj.gov.pl
tel.: 22 273 11 23, Świerk, PNT, room 310