Contact

Administrator of Graduate Studies:

Martyna Polny
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 1
05-400 Otwock-Świerk
Poland

Please contact us by sending an email to grad (at) ncbj.gov.pl.